Opornice ali ortoze

Ortoze ali opornice so tehnični pripomočki, ki se uporabljajo v procesu zdravljenja, rehabilitacije in preprečevanja bolezni ali poškodb predvsem kostnega in živčno-mišičnega sistema. Beseda izhaja iz grške besede Ορθός (ortos), kar pomeni »izravnati« ali »poravnati«.

Ortoze so namenjene zunanji uporabi, oziroma so pripomočki, ki se namestijo na del telesa z namenom, da spremenijo ali modificirajo strukturne in funkcionalne značilnosti kostnega in živčno-mišičnega sistema na naslednje načine:

  • Nadzorujejo biomehansko poravnavo; vodijo, omejujejo in/ali imobilizirajo okončino, sklep ali del telesa in to zaradi točno določenega razloga in s točno določenim namenom,
  • omejujejo gibanje okončine ali telesnega segmenta v določeni smeri (ali več smereh)
  • pomagajo pri gibanju,
  • zmanjšajo vpliv sil zaradi teže na del telesa ali telesni segment,
  • pomagajo pri celjenju in rehabilitaciji zlomov (po odstranitvi mavca),
  • drugače popravljajo obliko in/ali funkcijo telesa z namenom zagotavljanja lažjega gibanja ali lajšanja bolečine

Ortoze, oziroma opornicam podobne pripomočke so poznali že stari Grki. Hitrejši razvoj, ki je temeljil na znanstvenem pristopu, se je pričel po letu 1530, ko je francoski zdravnik Ambroise Paré pričel uporabljati zgodnje tipe opornic za zdravljenje in rehabilitacijo hudo ranjenih vojakov. Nova prelomnica pri razvoju in uporabi je postalo 20. stoletje, najprej zaradi zastrašujoče epidemije otroške paralize ki je za seboj puščala veliko število otrok s težavami v živčno-mišičnem in kostnem sistemu, nato pa zaradi razvoja vedno boljših tehnik in materialov, ki traja še danes.

Znanost ortotike se je skozi stoletja intenzivno razvijala in z razvojem sodobnih materialov doživela nasluten razcvet. Les in usnje so zamenjale različne kovine, te pa razvoj novih plastičnih mas in kasneje posebnih tkanin, kot so elastične in EVA tkanine. Današnje kvalitetne ortoze so običajno izdelane iz več vrst materialov, kjer vsak opravlja določeno funkcijo in zagotavlja dolgotrajno, učinkovito in udobno uporabo.

Današnje ortoze so – v grobem – izdelane na dva načina; po meri in že vnaprej izdelane opornice različnih velikosti in dimenzij. Opornice izdelane po meri so namenjene posebnim in zahtevnejšim primerom in jih predpiše zdravnik, izdela pa inženir ortotike in protetike. Vnaprej izdelane opornice so enostavne za uporabo, zaradi različnih velikosti in dimenzij so primerne za različne konstitucije ljudi, posebej so primerne tudi za preprečevanje poškodb pri delu in športu.

Z uporabo opornic, kjer je ta smiselna, lahko pomembno pripomoremo k zdravljenju, rehabilitaciji in preprečevanju bolezni in poškodb gibalnega in živčnega sistema. Zahvaljujoč današnjemu znanju, novim materialom in tehniki, je postala njihova uporaba dostopna vsem. Tako lahko bistveno pripomoremo k večji kvaliteti življenja, lajšanju in omejevanju bolečine ter ob številnih tegobah, ki pestijo človeka in ga omejujejo pri vsakdanjih opravilih.