Dovoljenja in certifikati

Dovoljenje Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke

Izpolnjujemo vse zakonske zahteve za poslovanje na področju medicinskih pripomočkov. Nadzoruje nas Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke.

PDF – Dovoljenje Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke

Sistem vodenja kakovosti ISO 9001

Sistem vodenja kakovosti je mednarodno priznan certifikat, ki ga izdaja mednarodna organizacija ISO. Podjetje s tem standardom zadošča strogim pogojem uspešnega vodenja postopkov in procesov.

PDF – Sistem vodenja kakovosti ISO 9001

Sistem vodenja kakovosti pri proizvodnji medicinskih pripomočkov ISO 13485

Z uporabo tega sistema vodenja kakovosti proizvajalci in trgovci medicinskih pripomočkov zagotavljajo, da so njihovi medicinski pripomočki varni in strokovno ustrezni. To pomeni, da ne ogrožajo kliničnega stanja in varnosti bolnikov, ne drugih njihovih uporabnikov.

PDF – Sistem vodenja kakovosti pri proizvodnji medicinskih pripomočkov ISO 13485